Maria Hagardt

remote speaker Maria Hagardt

Vetenskap & Allmänhet, VA (Public & Science)

Maria Hagardt is a communication specialist with considerable experience in international relations, science communication and public engagement. She’s currently International Relations and Communications Manager at Vetenskap & Allmänhet. Maria works mainly in VA’s European projects such as ORION Open Science, BLOOM and SciShops. Prior to joining VA she was Communication Officer for Horizon 2020 and international collaborations at Vinnova. She has also vast knowledge about EU policy from working as National Contact Point for Horizon 2020 and from being Communication Officer at the European Commission.

Maria Hagardt är en kommunikationsspecialist med stor erfarenhet av internationella relationer, forskningskommunikation och samverkan (public engagement). Hon är internationell expert och kommunikatör på Vetenskap & Allmänhet där hon jobbar främst med VA:s EU-projekt som ORION Open Science, BLOOM bioekonomi och SciShops. Innan hon började på VA ansvarade hon för  kommunikation av Vinnovas internationella samarbeten samt EU-uppdrag. Hon har också stor kunskap om EU-policy från att arbetet som nationell kontaktperson för Horisont 2020 samt arbetet som kommunikatör på EU-kommissionen.